Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.


Info o SLICK 50 » SLICK 50 - FUNKCE A RADY

Čtyři základní kroky k ochraně motoru proti otěru

Z pohledu dnešní tribotechniky je k dosažení maximální možné ochrany motorů s vnitřním spalováním proti otěru zapotřebí čtyř základních kroků:

 1. použití správného a kvalitního motorového oleje
 2. jeho pravidelná výměna
 3. použití nového olejového filtru při každé výměně olejové náplně
 4. aplikace účinného prostředku na ochranu motoru

1. Volba správného motorového oleje:

Základní informace ke správné volbě motorového oleje získáte z etikety jednotlivých balení oleje a v návodu k použití dodávaného výrobcem vozu.

Asociace automobilových inženýrů SAE (Society of Automotive Engineers) rozlišuje motorové oleje v souladu s jejich viskozitou, tzn. jak snadno olej proudí za extrémních teplotních podmínek. V chladnu olej houstne, za tepla řídne. Hustý olej motorem efektivně neproudí, řídký nemaže. Nejdůležitějšími stupni SAE viskozitní klasifikace pro motorové oleje jsou: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W, 20, 30, 40 a 50. V praxi znamená vždy první číslo s označením W (winter - zima), za jakých teplot olej ještě snadno proudí (čím nižší číslovka, tím nižší může být teplota za které je olej schopen efektivně mazat). Druhé číslo indikuje jak vysoko může okolní teplota motoru vystoupit, aniž by došlo k nežádoucímu zeslabení ochranné olejové vrstvy s následnou ztrátou mazacích schopností oleje (čím vyšší číslovka, tím vyšší může být okolní teplota).

API (American Petroleum Institute) vyvinul servisní klasifikaci pro stanovení výkonnostní hodnoty motorového oleje. Tato začíná označením SA (nejnižší) a končí označením SJ, SL, SM (nejvyšší).

Charakteristickou vlastností některých motorových olejů je vliv na spotřebu pohonných hmot: do úspory paliva 1.8% jsou označovány jako Energy Conserving, od 1.8% do 2.7% jsou označovány jako Energy Conserving II atd.

2. Pravidelná výměna oleje:

K udržení výkonnosti a snížení otěru motoru jsou pravidelně prováděné výměny oleje nezbytné z několika důvodů:

 • základní motorový olej neodstraní tvorbu otěru, ale společně s použitými hlavními aditivy se zvyšuje jeho účinnost. Současné motorové oleje obsahují velké množství nejrůznějších přísad pro dosažení co nejvyšší kvality, výkonnosti a životnosti oleje. Pokud dojde k vyčerpání těchto, snižuje se účinnost motorového oleje
 • jednou z klíčových funkcí motorového oleje je "odplavení" nečistot a kovových částeček, které se mohou v motoru nacházet. V okamžiku absorpce těchto, vzniká činitel abrazivního otěru. Čím více dochází ke znečištění oleje, tím je pravděpodobnější poškození motoru abrazivním otěrem
 • spalováním paliva dochází k vysoké koncentraci sirných sloučenin produkujících kyseliny, které napadají stěny válců a pístů motoru. Čím déle je takto znečištěný olej v motoru, tím více kyselých sloučenin obsahuje
 • se stoupajícím znečištěním olejové náplně (prachem, sazemi, oxidací, kaly…) se zvyšují, mimo jiné, i nároky na olejové čerpadlo, pro které je těžší zabezpečit efektivní cirkulaci olejové náplně
 • zvýšené množství sazí a kalů je příčinou vzniku úsad, které mohou plně zaslepit jemné pasáže olejových kanálků a takto mařit cirkulaci olejové náplně
 • dochází ke zředění olejové náplně vodou, nespáleným palivem a vedlejšími produkty hoření. Čím je zředění vyšší, tím se zvyšuje neschopnost oleje udržovat potřebnou tloušťku ochranného filmu. Zředění olejové náplně má za následek další škodlivý efekt: doplněné množství tekutiny budí dojem maximální hladiny naplnění olejové vany, a to přesto, že část oleje byla spálena nebo unikla. Čím je kapacita olejové vany nižší, tím vzrůstá nebezpečí poškození motoru. Jedinou obranou jsou pravidelné intervaly výměny olejové náplně, které mohou zabránit jejímu zředění
 • olejový filtr zachytává rozptýlené pevné částice. V případě jejich značného množství může dojít až k ucpání filtru. V žádném případě však filtr nezachycuje kontaminující a ředící tekutiny, které navíc urychlují vnitřní korozi. Jediným řešením je opět výměna oleje

Co ovšem znamená výměna oleje v případě potřeby? Jaký je vlastně interval výměny oleje zamezující vzniku výše popsaných fenoménů?

V motoru, který chceme uchovat v dobré kondici je zapotřebí měnit olej častěji, než si většina motoristů myslí. Ve většině návodů k údržbě automobilů dodávaných přímo výrobcem (u osobních automobilů) je uveden jeden interval "za normálních podmínek jízdy" cca 10.000 až 25.000 km a druhý "za extrémních podmínek jízdy" cca 5.000 až 10.000 km. A protože se spousta řidičů mylně domnívá, že provozují své vozidlo za normálních podmínek jízdy, volí interval výměny oleje 10.000 až 25.000 km. Výsledkem tohoto omylu jsou předčasná opotřebení motorů. V Motor Oil Guide definovala API normální podmínky jízdy jako jízdu při rychlostech okolo 90 km/h po kvalitních asfaltových cestách v bezprašném prostředí - což jsou podmínky velice zřídkavé.

Dále popisuje extrémní podmínky provozu jako podmínky, ve kterých většina motoristů provozuje své vozidlo:

 • krátké cesty do vzdálenosti 15 km
 • jízdy v prašném prostředí, po nezpevněných vozovkách apod.
 • jízdy za nízkých teplot znemožňujících dostatečné prohřátí motoru
 • motory odstavované na delší dobu mimo provoz
 • přerušované jízdy (tzv. start-stop provoz, např. ve městech apod.)
 • jízdy s přívěsem, přeprava těžkých nákladů apod.
 • jízdy vysokou rychlostí za horkého počasí
 • jízdy při vysokých otáčkách motoru (sportovní provoz)
 • jízdy v jiných náročných provozech a extrémních podmínkách

3. Výměna olejového filtru při každé výměně oleje:

Úkolem olejového filtru je zachycování pevných částic obsažených v cirkulujícím oleji. Filtr je zapotřebí měnit při každé výměně oleje ze dvou důvodů:

 • menší filtry moderních vozů se vyznačují nižší filtrační kapacitou. Z tohoto důvodu se mohou tyto filtry dříve ucpat zachycenými částicemi než větší olejové filtry starších modelů
 • použitý filtr obsahuje značné množství zachycených nečistot. Aditiva obsažená v čerstvém oleji mohou záchyt částečně rozrušit a takto znehodnotit novou náplň

4. Použití účinné ochrany motoru:

První tři popsané body (použití kvalitního oleje a jeho pravidelná výměna společně s výměnou olejového filtru) byly dlouhou dobu interpretovány jako základní a jediné elementy běžné údržby motorů. Ovšem použití účinné ochrany motoru zajistí jeho dodatečnou ochranu proti opotřebení v okamžicích, kdy i ten nejlepší motorový olej nemůže dostatečně působit:

 • v okamžiku startu motoru, kdy olejové čerpadlo ještě nedosáhne dostatečného tlaku oleje v systému, potřebného k zajištění plnohodnotného mazání
 • v okamžiku kontaminace olejové náplně, kdy aditiva v něm obsažená jsou již vyčerpána
 • když extrémní podmínky provozu sníží viskozitu oleje na kritický bod

Díky SLICKu 50 Engine Treatment vznikla nová kategorie výrobků k ochraně motoru obsahující technologicky pokrokové chemické složení s PTFE v kombinaci s jedinečným složením dalších přísad vytvářejících a podporujících efektivní vazbu PTFE na kovové povrchy otěrem ohrožených dílů. Dnešní složení SLICKu 50 Engine Treatment je výsledkem neustálého zdokonalování a obrovských investic do výzkumu, vývoje a testů. Tyto nezávislé testy v certifikovaných laboratořích průkazně a statisticky dokázali snížení opotřebení až o 50% během startu a chodu motoru po dobu ujetí 80.000 km.

Jak účinkuje SLICK 50 Engine Treatment

Použití výrobků na bázi PTFE v motorech se v posledních letech podstatně rozšířilo. PTFE ve spojení s dalšími chemickými komponenty má v motorech po aplikaci prokazatelné účinky. Primárním účinkem je dlouhodobá redukce tření a to jak při startu motoru, tak i během provozu.

PTFE (možná více známé jako TEFLON®) je polymer stejně tak jako plasty a pryžové elastomery. Polymery mají specifické vlastnosti, kterých konvenční materiály nedosahují. PTFE není vyjímkou - je mechanicky pevný a odolný, chemicky inertní a vyznačuje se extrémně nízkým koeficientem tření. Tyto vlastnosti v kombinaci se SLICK 50 Chemistry (speciálním chemickým složením) pomáhají zajišťovat SLICKu 50 Engine Treatment jeho ochranné vlastnosti během doby ujetí 80.000 km.

PTFE obsažený ve SLICKu 50 Engine Treatment se ve spojení se SLICK 50 Chemistry váže na kovový povrch motorů dvěma způsoby:

První: PTFE je materiál s nízkou povrchovou tenzí. Proto vyhledává fyzikální vazbu s materiály s vyšším povrchovým napětím - kovové povrchy. PTFE je v důsledku těchto vlastností schopen vyměnit si pozici s motorovým olejem a usadit se na kovových dílech, navíc obsahuje potenciál, kterým působí skrz trhlinu nebo lom v laku, či ostatních úsadách obsažených v motoru, aby se spojil s kovovým povrchem.

Druhá: SLICK 50 Engine Treatment obsahuje PTFE s nízkou molekulární hmotností, nutnou k zajištění jejich měkkosti a schopnosti rovnoměrného rozdělení teploty. Tento nízkohmotnostní PTFE je vyráběn speciální metodou, pomocí které jsou delší molekuly štěpeny svazkem elektronů. V okamžiku jejich rozštěpení jsou chemicky aktivovány a takto se mohou vázat na kovový povrch, podobně jako magnet k železu.

SLICK 50 Engine Treatment je vytvořen, připraven a testován tak, aby pracoval ve spojení se všemi druhy motorových olejů včetně plně syntetických, které jsou jednotlivými výrobci doporučovány nebo předepsány, aby měl zákazník jistotu slučitelnosti s olejovou náplní obsaženou v jeho motoru.

Srovnání Chemistry obsažené v přípravcích obsahujících PTFE

Protože SLICK 50 Engine Treatment zaujímá vedoucí postavení v kategorii PTFE přípravků, mnoho jiných výrobců se s ním srovnává. Smyslem tohoto pojednání je vysvětlit rozdíl mezi ním a ostatními přípravky, které byly analyzovány během posledních 27 let.

Ostatní přípravky na bázi PTFE nebo Teflonu, které byly analyzovány, obsahují vesměs pouze dvě složky: PTFE popřípadě Teflon a motorový olej. Některé obsahují PTFE koloidní chemickou suspenzi, jiné zase pouze obsahují do nosného oleje přidaná základní aditiva (tato jsou ovšem vypuštěna při následující výměně oleje).

SLICK 50 Engine Treatment oproti ostatním obsahuje unikátní Chemistry (speciální chemické složení) konkrétně vyvinuté k aktivaci dlouhodobých protiotěrových účinků. Tato jedinečná SLICK 50 Chemistry obsahuje hned pět interaktivních komponentů:

 • speciální rozměr částic PTFE nezanášejících olejové filtry
 • koloidní Chemistry zajišťující stálý vznos částic PTFE
 • Chemistry připravující kovové povrchy motoru k přijetí upravených částic PTFE a zajišťující efektivní proces vazby
 • Chemistry usnadňující interakci částic PTFE s kovovými díly motoru a garantující potažení "kritických" povrchů činnou vrstvou PTFE
 • prvotřídní nosný olej zajišťující transport částic PTFE spolu s Chemistry

Přístup ostatních výrobců podobných přípravků v procesu dodávky PTFE k povrchu potřebujícím ochranu je zastaralý a nespolehlivý. Dle našeho názoru, potvrzeného mnohými testy, je životnost vytvořené ochranné vrstvy podstatně nižší než u SLICKu 50 Engine Treatment, který podporuje proces vazby chemicky i mechanicky.

Ochranný vliv SLICKu 50 Engine Treatment

SLICK 50 Engine Treatment je výrobkem, který je během své sedmadvacetileté existence neustále vyvíjen, testován a zlepšován. Veškeré produkty z výrobní řady SLICK 50 jsou testovány za nejtvrdších laboratorních a provozních podmínek. Výsledkem jsou miliony spokojených zákazníků na silnicích celého světa.

Mnohé testy SLICKu 50 prováděné v nezávislých laboratořích potvrzují avizované vlastnosti - snížení tření v momentu uvedení motoru do provozu i během vlastního provozu po dobu ujetí 80.000 km. K zaručení opakovatelnosti testovacího protokolu a výsledků byly tyto testy prováděny v laboratořích sledovaných ASTM (American Society for Testing and Materials - Americká asociace pro testování a materiály).

Snížení tření po dobu ujetí 80.000 km:

Testy byly provedeny ke změření ochranného účinku SLICKu 50 Engine Treatment po dobu ujetí 80.000 km. Tyto testy byly realizovány na motorech Buick V6. Veškeré ošetřené i neošetřené motory byly provozovány v ekvivalentu ujetí 80.000 km za simulace extrémních podmínek jízdy, při použití špičkového oleje API SH 5W/30. Každých 5.000 km byl vyměněn olej. SLICK 50 Engine Treatment byl aplikován pouze jednou během celého testu, a to po ujetí 5.000 km. Po době odpovídající ujetí 80.000 km byly kontrolovány sledované díly motoru s následným měřením jejich opotřebení.

Z 80.000 km bylo se SLICKem 50 Engine Treatment absolvováno 75.000 km po jeho aplikaci. Výsledná měření dokázala, že SLICK 50 Engine Treatment nejen skutečně účinkuje, ale jeho účinek byl prokázán i po absolvování 80.000 km.

Výsledky testů dokazují účinek SLICKu 50 Engine Treatment: např. snížení opotřebení prvního pístního kroužku o 41% oproti motorům neošetřeným SLICKem 50 Engine Treatment. Uvádíme opotřebení prvního pístního kroužku proto, jelikož tento díl je nejvíce namáhán a opotřebováván extrémními teplotami, tlaky a pohyby pístu.

Snížení tření během startu:

Další testy byly provedeny za účelem změření efektivity SLICKu 50 Engine Treatment a jeho ochranných vlastností během startu motoru. Tyto testy byly srovnáním opotřebení ošetřených a neošetřených motorů Buick V6 SLICKem 50 Engine Treatment po několikanásobných startech při použití špičkového motorového oleje API SH 5W/30 po celou dobu testu. Motory byly nastartovány, po minutovém běhu ve volnoběžných otáčkách akcelerovány do ekvivalentu rychlosti 80 km/h a po simulaci desetiminutové krátké jízdy vypnuty. Po třistatřiceti opakováních této procedury byla v motorech vyměněna olejová náplň včetně olejového filtru a byly opět uvedeny do čtyřhodinového provozu při otáčkách odpovídajících ekvivalentu rychlosti 110 km/h k jejich propláchnutí.

Poté byl vypuštěn olej ze všech motorů, vyměněn olejový filtr, ale olejová náplň nebyla doplněna. Následně byla provedena série pětiset start-stop sekvencí se simulací běhu "suchého" motoru, při kterých byly motory okamžitě po startu vytáčeny na 1.000 ot./min. a vzápětí vypnuty.

Upozornění: Výrobce SLICKu 50 zásadně nedoporučuje běh motoru bez olejové náplně a to i přesto, že byl aplikován SLICK 50 Engine Treatment!

Po těchto zkouškách byly motory demontovány a vybrané díly kontrolovány a měřeny. Výsledky byly vynikající. Motory ošetřené SLICKem 50 Engine Treatment vykazovaly o 42% menší opotřebení oproti motorům neošetřeným. Závěrečná série pětiset start-stop sekvencí bez olejové náplně pak jen potvrdila skutečnost, že SLICK 50 Engine Treatment nejen průkazně snižuje opotřebení, ale působí i dlouhou dobu po aplikaci.

Závěr:

Nezávislé laboratoře na základě výše popsaných a provedených testů potvrzují signifikantní účinek SLICKu 50 Engine Treatment - snížení opotřebení při startu motoru i během jeho provozu po dobu ujetí 80.000 km.

SLICK 50 Engine Treatment úspěšně absolvoval laboratorní i motorové zkoušky dle metodiky ASTM a specifikace API sekvence IIID, IIIE a VE s těmito výsledky:

Sekvence IIID: antikorozivní ochranné vlastnosti

Sekvence IIIE: snížení opotřebení:

Start-stop zkoušky
Kontinuální běh motoru
ojniční ložiska o 55 % ojniční ložiska o 44 %
hlavní ložiska o 34 % hlavní ložiska o   8 %
pístní kroužky o 43 % pístní kroužky o 25 %
vahadla ventilů o 22 % vahadla ventilů o 18 %

Sekvence VE: snížení pasivního odporu motoru během startu při teplotě -20°C v průměru o 4%.

Slučitelnost SLICKu 50 s olejovými filtry

Častý dotaz vztahující se ke SLICKu 50 Engine Treatment je, zda rozptýlené částice PTFE obsažené ve výrobku nemají škodlivý účinek na filtrační systém motoru. Toto je logická úvaha, protože účelem olejového filtru je zachycení nejen pevného materiálu rozptýleného v olejové náplni, ale i atmosférického prachu. Tvorba pevných částic uvnitř motoru a tím pádem jejich zachycování olejovým filtrem mohou zabránit plnohodnotné cirkulaci oleje.

Tyto informace se týkají běžných typů olejové filtrace, ne odstředivé, speciální průmyslové a hydraulické filtrace.

Olejové filtry pro běžné použití:

Filtrační element se skládá z papírového materiálu se dvěma charakteristickými vlastnostmi:

První: Papírový materiál obsahuje mikroskopické dutiny, označované jako póry, které propouští olej či jakoukoliv kapalinu. Během výroby je velikost těchto pórů pečlivě kontrolována, zda nepropouští částice větší než 35 mikrometrů (typický moderní vůz).

Druhá: Filtr je konstruován tak, aby jeho činná povrchová absorbční plocha měla maximální rozměr vzhledem k jeho objemu. Toto je nezbytné vzhledem k nárokům, které jsou na moderní olejové filtry kladeny - maximální schopnost absorbce částic během dlouhé životnosti. Olejové filtry musí splňovat zvyšující se nároky výrobců automobilů na prodloužené intervaly výměny oleje. V případě výměny oleje je však nezbytné vyměnit i olejový filtr.

Technologie SLICKu 50 a olejové filtry:

Částice PTFE obsažené ve SLICKu 50 Engine Treatment jsou pečlivě kontrolovány během výroby a takto je zaručena jejich jednotná velikost hluboko pod 35 mikrometrů (velikost pórů v běžném olejovém filtru). Tato vlastnost jim zajišťuje bezproblémovou průchodnost olejovými filtry a umožňuje naplnění smyslu jejich aplikace a působení - omezení tření.

Další otázkou vztahující se k filtraci je, zda částice PTFE netvoří shluky (aglomeráty), jejichž tvorba by znemožnila plnohodnotnou filtraci. Jedinečný technologický postup použitý při výrobě, současně se speciálně aktivovaným PTFE obsaženým ve SLICKu 50, ovšem zaručuje minimální shlukování a zajišťuje stálost velikosti a tvaru jednotlivých částic. Jediným případem, kdy se použití SLICKu 50 Engine Treatment nedoporučuje, je ve spojení s filtračními systémy s velikostí pórů menší než 5 mikrometrů.

Důkaz, že se použitím SLICKu 50 Engine Treatment nezanáší olejový filtr

Pokud dojde k zanesení olejového filtru, prudce poklesne tlak oleje a následkem je poškození motoru. Při více jak 30 milionech (2005) prodaných SLICK 50 Engine Treatment / High Performance Synthetic Engine Treatment nebylo doposud žádné zanesení olejového filtru vinou použití SLICKu 50 indikováno.

Fram Filters, divize Allied-Signal Inc. Aftermarket Group, provedla testy stanovení vlivu SLICKu 50 Engine Treatment na účinnost a činnost olejových filtrů.

Fram Filters provedla dva typy testů. První sledoval vliv SLICKu 50 Engine Treatment na prodloužený interval filtrace v závislosti na koncentraci, velikosti a tvaru částic PTFE. Použitím SLICKu 50 Engine Treatment (v souladu s návodem k použití) nedošlo k žádným změnám v účinnosti filtrace na vstupu i výstupu z olejového filtru, nekonalo se žádné shlukování či zvýšená koncentrace částic PTFE.

Druhým testem byl standardní osmačtyřicetihodinový test za běžných podmínek a taktéž nebyla zjištěna žádná změna účinku olejového filtru ani tvorba shluků PTFE v olejovém filtru po použití SLICKu 50 Engine Treatment.

Tyto výsledky dokazují, že olejové filtry nezpůsobují tvorbu shluků PTFE a nijak neovlivňují částice PTFE použitého ve SLICKu 50 Engine Treatment.

SLICK 50 - program testů

Více než 27 let se SLICK 50 Chemistry testuje v laboratořích i v provozních zkouškách, jejichž cílem je stanovení její schopnosti omezovat tření a porozumění mechanismu jak k tomuto dochází. Výsledky těchto testů prokazují, že jedinečná kombinace mezního maziva a povrchově aktivních činidel obsažených ve SLICKu 50 Engine Treatment může velmi efektivně napomáhat kontrole progresivního nárůstu opotřebení dílů motoru, primárně operujících v režimu mezního mazání. Tyto testy byly prováděny v Southwest Research Institute (USA), jedné z nejrenomovanějších nezávislých testovacích laboratoří na světě.

Mikroskopická studie používající jedinečnou radioaktivní monitorovací techniku k simultánímu měření otěru obou pístních kroužků a ojničních ložisek:

 • pomáhá definovat optimální množství lubrikačního chemického složení ke zlepšení kontroly otěru pístních kroužků a ojničních ložisek v běžícím motoru
 • potvrzuje pozitivní ochranné vlastnosti SLICK 50 Chemistry proti otěru
 • pomáhá pochopit a lépe porozumět jak SLICK 50 Chemistry snižuje otěr v místech mezního mazání motoru automobilu

Výsledky a závěry získané z nezávislých testů SLICK 50 Chemistry

1. Základní (ASTM Sekvence IIID) otěr zkoumající test absolvovaný 8 hodin a později přerušený prokazuje, že SLICK 50 Chemistry snižuje otěr ventilových zdvihátek v průměru o více než 50%.

2. Ve start-stop cyklicky upraveném testu dle metodiky ASTM Sekvence IIIE, bylo použito tří motorů ošetřených SLICKem 50 Engine Treatment a tří kontrolních motorů neošetřených. Ze všech byla vypuštěna olejová náplň, motory byly propláchnuty prvotřídním motorovým olejem a poté v pětistech cyklech nastartovány, protočeny a vypnuty. To vše bez olejové náplně. Smyslem tohoto postupu bylo změření otěru poté, co byl motorový olej obsahující SLICK 50 Engine Treatment vypuštěn a nahrazen novým čerstvým olejem. U motorů ošetřených SLICKem 50 Engine Treatment bylo oproti motorům neošetřeným naměřeno snížení otěru o následující hodnoty: 33% u 1. pístního kroužku, 48% u 2. pístního kroužku, 25% u ojničních ložisek a 22% u ventilových vahadel.

3. V prodlouženém testu dle metodiky ASTM Sekvence IIIE, byla u motorů prodloužena standardní čtyřhodinová testovací procedura a motory byly v chodu v 96-ti a 480-ti hodinovém časovém úseku. Olejová náplň byla měněna každých 32 hodin. Motory ošetřené SLICKem 50 Engine Treatment oproti motorům neošetřeným ukázaly snížení opotřebení ventilových zdvihátek o 25% od 32 do 96 hodin a o 31% od 96 do 480 hodin chodu.

4. U automobilových motorů dochází k progresivnímu otěru pouze v místech mezního mazání. Pístní kroužky, ojniční ložiska a ventilová vahadla jsou těmi díly motoru, kde progresivní otěr dovoluje měřitelný gravimetrický (hmotnostní) důkaz. Měření otěru těchto dílů bylo sumarizováno pro posouzení a shrnutí účinku SLICKu 50 Engine Treatment v motorech automobilů. Výsledky testů prokazují, že se motory ošetřené SLICKem 50 Engine Treatment vyznačují výrazně menším opotřebením.

5. Vzhledem k tomu, že každé "nové" chemické složení doplněné do mazacího systému automobilového motoru je příčinou výzkumu jeho vlivu na emise škodlivin ve výfukových zplodinách, byla realizována i řada testů se SLICKem 50 Engine Treatment. Testy byly prováděny v souladu s metodikou FTP (Federal Test Procedure). Tyto testy také obsahovaly měření vlivu SLICKu 50 Engine Treatment na katalyzátory výfukových zplodin. Bylo prokázáno, že použití SLICKu 50 Engine Treatment nemá žádný negativní vliv na činnost a účinnost katalyzátoru a není příčinou tvorby dodatečných škodlivin ve výfukových plynech.

6. Údaje z modifikovaného, bezprostředně navazujícího testu spotřeby paliva dle metodiky ASTM Sekvence VI, indikují dostatečný potenciál pro další snížení spotřeby paliva při použití motorových olejů API SH/SJ. Pracuje se na detailnějším a ekonomiku spotřeby pohonných hmot rozvíjejícím rozboru vlivu SLICKu 50 Engine Treatment v souladu s použitím současných motorových olejů API SL/SM.

Jak jedinečná SLICK 50 Chemistry snižuje otěr

Hlavním tématem informací v tomto pojednání je, jak SLICK 50 Chemistry efektivně účinkuje za prvé: v režimu mezního mazání - v případě přítomnosti velmi omezeného nebo vůbec žádného olejového filmu mezi pohybujícími se díly motoru a za druhé: pokud následkem tlaku na posunující se povrchy dochází ke styku kovu s kovem. Výše uvedené údaje potvrzují, že SLICK 50 Chemistry působí oběma směry:

1) ve formě pevného soudržného filmu na kovovém povrchu

2) v okamžiku mezního kontaktu dvou, soudržným filmem pokrytých kovových ploch, dochází tepelným procesem k chemické reakci na nerovném a nepravidelném kovovém povrchu, která způsobí snížení stálé hrubosti tak, že je mikroskopická úroveň plochy hladší a snižuje otěrové a třecí vlastnosti

Toto pomáhá vysvětlit, jakým způsobem je dosaženo dlouhodobého účinku (80.000 km) SLICKu 50 Engine Treatment v motoru, a proč se SLICK 50 Chemistry vyznačuje po relativně krátké aplikaci v motoru (Shell Car Care International Ltd. doporučuje ponechat účinkovat SLICK 50 Engine Treatment minimálně po dobu 5.000 km před další výměnou olejové náplně) velmi silným nosným efektem.

Důležitá technická informace

Shell Car Care International potvrzuje možnost použití SLICKu 50 Engine Treatment jako součást první olejové náplně do nového motoru. To znamená, že lze aplikovat SLICK 50 Engine Treatment do motoru, aniž by bylo nutno čekat do doby ukončení záběhu motoru.

Vysvětlení této skutečnosti je následující. Motorové zkoušky SLICK 50 Engine Treatment byly realizovány vždy na nových motorech. Šest motorů bylo použito k provedení start-stop testů, osm motorů bylo použito ke zkouškám při stálém běhu. Všechny motory byly stejné, používaly shodná maziva, ale polovina z nich byla ošetřena SLICKem 50 Engine Treatment.

Výsledky výzkumu a vývoje i testovací programy byly popsány ve vědeckém pojednání č. 941983 publikované SAE s názvem "Engine durability, Emissions and Fuel Economy Studies With Special Boundary Lubricant Chemistry" (Studie vlivu speciálního mezně-lubrikačního chemického složení na životnost motoru, tvorbu emisí a spotřebu paliva). Výsledky testů jednoznačně potvrzují snížení otěru u motorů ošetřených SLICKem 50 Engine Treatment oproti motorům neošetřeným, používajícím pouze motorový olej, i když nejvyšší kvality.

Nezvratným faktem dále je, že SLICK 50 Engine Treatment byl u ošetřených motorů aplikován před započetím testů bez jejich předchozího záběhu a vědecký posudek zveřejněný v buletinu SAE prokazuje pozitivní působení Slicku 50 Engine Treatment již v průběhu záběhu motoru.

V případech, kdy je předepsána první výměna motorového oleje během záběhu motoru v intervalu do 5.000 km, Shell Car Care International doporučuje aplikaci SLICK 50 Engine Treatment až po realizaci této první výměny olejové náplně.

Dokumentovatelné důkazy, jaký SLICK 50 je a jak vlastně působí

Od roku 1978, kdy byl iniciátorem vzniku nové kategorie výrobků, je SLICK 50 celosvětově nejprodávanějším a vedoucím výrobkem ve své kategorii. Proč? Protože nejen opravdu pozitivně působí, ale jeho působení je potvrzeno testy. Tato část Vás seznámí s výsledky zveřejněnými v prestižní odborné zahraniční literatuře.

SAE Technical Papers (technický buletin Asociace automobilových inženýrů):

Do dnešního dne byly prezentovány čtyři technické buletiny SAE. Výsledky v těchto buletinech zveřejněné pocházejí z měření prováděných v Southwest Research Institute (SWRI), jednoho z celosvětově největších a nejrenomovanějších nezávislých výzkumných ústavů.

# 941982 - The Use of Radioactive Tracer Technology in Studiyng Lubricant Chemistry to Enhance Bearing and Ring Wear Control in an Operating Engine.
(Použití technologie radioaktivního stopového značení při studii vlivu lubrikačního chemického složení ke zvýšení kontroly opotřebení ložisek a kroužků v běžícím motoru.)

# 941983 - Engine Durability, Emissions and Fuel Economy Studies with Special Boundary Lubricant Chemistry.
(Studie vlivu speciálního mezně-lubrikačního chemického složení na životnost motoru, tvorbu emisí a spotřebu paliva.)

# 952474 - Radioactive Tracer Study of Start-Up Wear Versus Steady State Wear in a 2.3 litre Engine.
(Studie opotřebení 2.3 litrového motoru během a po startu oproti stavu opotřebení během jeho ustáleného chodu, při použití technologie radioaktivního stopového značení.)

# 952475 - Mechanism Studies with Special Boundary Lubricant Chemistry.
(Studie mechanismu speciálního mezně lubrikačního chemického složení.)

Závěry z těchto technických bulletinů jsou následující:

# 941982 - klíčové komponenty motoru byly ozářeny a opět namontovány do motoru. Poté byl motor provozován v kontrolovaných podmínkách za měnícího se zatížení a otáček. Jednotlivé částečky oděru v oleji byly okamžitě objeveny a změřeny. Tato technologie umožňuje okamžité bezdemontážní měření opotřebení ložisek a kroužků. Výsledky měření jsou popsány v technických bulletinech # 941983 a # 952474.

# 941983 - bylo testováno celkem 14 identických, průmyslově standardních motorů. Polovina z nich byla ošetřena SLICKem 50 Engine Treatment. U všech byl použit stejný druh a typ oleje nejvyšší kvality. Šest motorů bylo testováno v podmínkách studených startů v ekvivalentu čtyřletého provozu. Osm motorů bylo testováno v úseku od 48 do 480 hodin (480 hodin odpovídá 80.000 km provozu). Výsledky u motorů ošetřených SLICKem 50 byly následující:

 • režim startu motoru: průměrné snížení opotřebení pístních kroužků o 48%.
 • režim ustáleného běhu: průměrné snížení opotřebení ojničních ložisek o 41%.
 • ostatní testy v podmínkách ASTM sekvence IIID prokázaly snížení opotřebení vačkových hřídelí a zdvihátek u motorů ošetřených SLICKem 50 Engine Treatment v průměru o 53,5%.
 • byly testovány čtyři úplně nové automobily. Dva z nich byly ošetřeny SLICKem 50. Všechny byly provozovány v kontrolovaných, naprosto identických podmínkách. S každým z vozů bylo ujeto celkem 80.000 km. Poté byly analyzovány katalyzátory všech vozů. Výsledky měření potvrdily naprostou slučitelnost SLICKu 50 Engine Treatment s katalyzátory výfukových zplodin.
 • na začátku a na konci testů byly analyzovány emise škodlivin všech čtyř vozů (dva z nich byly ošetřeny SLICKem 50 Engine Treatment). Testy byly realizovány v souladu s Americkou federální testovací procedurou (American Federal Test Procedure). Výsledky prokázaly, že použití SLICKu 50 Engine Treatment v motorech nezpůsobuje tvorbu jakýchkoli negativních sloučenin ve výfukových zplodinách.
 • testy při použití technologie radioaktivního stopového značení potvrdily schopnosti SLICKu 50 Engine Treatment snižovat opotřebení za rozdílných podmínek, teplot a zátěže i během těžkých podmínek při start-stop provozu.
 • studie ekonomiky spotřeby paliva realizovaná v souladu s protokolem ASTM sekvencí VI, prokázala potenciál SLICKu 50 Engine Treatment v podstatném zvýšení ekonomiky provozu (snížení spotřeby paliva) současně s použitím oleje nejvyšší kvality.

# 952474 - testy dokázaly dva odlišné průběhy opotřebení, označované jako opotřebení při startu (SUW = start-up wear) a opotřebení během ustáleného chodu motoru (SSW = steady state wear). V režimu SUW bylo opotřebení až 45x rychlejší než v režimu SSW. Překvapením byla délka časového úseku mezi startem studeného motoru a přechodnýmu bodem fáze mezi SUW a SSW. Časové rozpětí této fáze se pohybovalo mezi 11-ti až 40-ti minutami s půměrnou hodnotou 22 minut. Dle doposud známých skutečností se předpokládalo, že výše popsaný proces je podstatně kratší. Tyto výsledky dokazují, že nejvyšší opotřebení se vztahuje na režim provozu, ve kterém drtivá většina motoristů svá vozidla provozuje. Výsledky testů jsou následující:

 • v průměru k 84% veškerého opotřebení pístních kroužků dochází v rozmezí prvních 22 minut provozu po nastartování motoru (cca 20 km).
 • po úvodní fázi zvýšeného opotřebení se toto dále významně snížilo. Opotřebení během startu bylo až 45x vyšší, než opotřebení během ustáleného chodu motoru.
 • použití SLICKu 50 Engine Treatment aplikované do motorových olejů SAE 5W/30 API SH/SJ snižuje opotřebení během startu v průměru o 52%, během ustáleného chodu motoru v průměru o 40% a celkové opotřebení na konci testů v průměru o 50%.

Studie vlivu speciálního mezně-lubrikačního chemického složení na životnost motoru, tvorbu emisí a spotřebu paliva

Rozsáhlý program testů realizovaný v jedné z nejpřednějších nezávislých testovacích laboratoří na světě dokázal, že jedinečná SLICK 50 Chemistry (speciální chemické složení) prokazatelně snižuje otěr v mezně mazaných místech běžícího motoru tzn. v místech styku kovu s kovem. Specificky byl sledován a kvantifikován otěr pístních kroužků, ojničních ložisek, ventilových vahadel a zdvihátek. Dlouhodobé snížení otěru bylo pozorováno po jednorázové aplikaci SLICKu 50 Engine Treatment při jednom intervalu výměny oleje po 5.000 km v poměru 20% SLICKu 50 Engine Treatment s 80% motorového oleje API výkonové třídy SH.

Dva buletiny technických výsledků, publikované SAE (Society of Automotive Engineers - Asociace automobilových inženýrů), SAE TECHNICAL PAPER SERIES 941982 a 941983 reprezentují 5-ti letý výzkum, vývoj a testy SLICKu 50 Engine Treatment. Tyto publikace zrcadlí vážnost a důvěryhodnost tvrzení, které použivá SLICK 50. Žádný jiný konkurenční výrobek nemůže prezentovat tak rozsáhlý výzkumný, vývojový a testovací program a žádný jiný z konkurenčních výrobků nemůže předložit tolik pozitivních vědeckých výsledků, publikovaných naučnými společnostmi, navíc takovými, jako je SAE.

SAE je důležitou a uznávanou vědeckou společností, mající základní roli v určování kritérií testů v automobilovém průmyslu, které jsou dnes společně s viskozitním klasifikačním systémem motorových a převodových olejů celosvětově respektovány a používány.

SAE publikovala tyto technické informace na základě kladného ohlasu a dobrozdání nezávislých odborných posuzovatelů vybraných SAE. Tyto publikace obsahují, mimo jiné, i informaci o tom, že pouhé přidání PTFE do aditivovaného oleje při absenci proces podporujícího speciálního chemického složení (chemistry), má za následek konečné zvýšení otěru.

Vzhledem k tomu, že celá řada konkurenčních výrobků používá výše popsané jednoduché složení bez speciálního chemického, proces podporujícího složení (Chemistry), je tento výsledek dalším potvrzením vyjimečných vlastností SLICKu 50 Engine Treatment.

Motorové zkoušky versus zkoušky na testovacích stolicích

Do dnešní doby jsme investovali miliony dolarů do testů SLICKu 50. Často jsme proto dotazováni, proč absolvujeme finančně a časově náročné motorové zkoušky (cena jednotlivé zkoušky se pohybuje mezi 30.000 $ až 50.000 $), když můžeme vycházet ze zkoušek na testovací stolici (cena jednotlivé zkoušky se pohybuje mezi 50 $ až 200 $), nejpoužívanější testovací metodě v případě ochranných přípravků pro automobily. V této části Vám proto chceme vysvětlit, proč jsou zkoušky na zkušebních stolicích, přestože plně použitelné, pro určení výkonu motorových ochran neadekvátní.

Limity testovacích stolic pro určení výkonů motorových ochran:

V reklamních materiálech ochranných přípravků pro automobily patří výsledky testů prováděných na zkušebních stolicích mezi nejcitovanější argumenty přesvědčující o jejich kvalitě. Tyto uváděné výsledky jsou však především indikátory zátěžových a nosných vlastností olejů převodových, kapalin pro automatické převodovky, kapalin určených pro traktory a průmyslové oleje. Jakékoliv výsledky z testovacích stolic (jako např. Timkenův test, Falex nebo čtyřkuličkový test) dostatečně neindikují vlastnosti olejů používaných v motorech. Tuto skutečnost potvrzují i všichni výrobci motorových vozidel, vyžadující pro potvrzení použití jednotlivých typů motorových olejů od různých výrobců úspěšné absolvování motorových zkoušek. Žádný motorový olej nebyl doporučen výrobcem pouze na základě výsledků z testovacích stolic.

Testy prováděné na zkušebních stolicích nejsou prováděny na motorech, nýbrž na jednoduchých aparaturách pracujících v krátkých časových termínech ve velmi omezených a jednoduchých podmínkách. Např. čtyřkuličkový test: jde o čtyři kuličky o průměru 12,7 mm, kde je mazivo shromážděno a rozprostřeno na povrchu kuliček. Během testu vrchní kulička rotuje v předem stanovené rychlosti, zatížení a tření proti zbývajícím třem brzdícím kuličkám. Otěr způsobený třemi kuličkami je měřen k určení velikosti způsobeného otěru. Během každého testu je použito pouze 10 ml maziva (100 až 150 ml maziva použitého v průběhu všech testů) a celkový čas provedených testů činí celkem jednu až dvě hodiny. Pro srovnání: motorové zkoušky trvají 64 až 700 hodin.

American Society of Lubrication Engineers (Americká tribotechnická společnost) publikovala ve druhém vydání časopisu Friction and Wear Devices (Třecí a otěrová zařízení), článek s komentářem ke čtyřkuličkovému testu, který patří mezi nejznámější zkoušky na testovacích stolicích. Čtyřkuličkový test neprokazuje to, co se ve skutečnosti v motorech děje vzhledem k tomu, že nesimuluje skutečné podmínky panující v motoru a vzhledem k neexistenci komplexu kritických faktorů, nezbytných ke stanovení výkonnosti jednotlivých motorových ochran.

Teplotní podmínky a jejich rozložení:

Běžný test na výše uvedených zařízeních je realizován za pokojových nebo předem stanovených teplot. Teplota oleje v pracujícím motoru se v závislosti na podmínkách pohybuje i vysoko nad 200°C. Tyto vysoké teploty v blízkosti dna pístu motoru způsobují odlišné reakce, na rozdíl od pokojových nebo předem stanovených konstantních teplot v případě testů na zkušební stolici.

Chemická reaktivita:

Se vzrůstající teplotou se stupňuje. V případě dvojnásobného zvýšení každé z teplot (prostředí a oleje) o 8°C může být, v případě čtyřkuličkového testu, velice dobře účinkující složení s nosným motorovým olejem fungující za pokojové teploty. Ale stejné složení aplikované do běžícího motoru může způsobovat korozi nebo negativně reagovat s jednotlivými komponenty obsaženými v motorovém oleji. Výsledkem těchto reakcí může být tvorba kalů, sedlin a pryskyřičných úsad.

Interakce vznikající při spalování:

Testy na zkušebních stolicích nezahrnují složení motorových olejů, obsahující části zoxidovaného paliva a produkty vznikající následkem jeho hoření (oxid dusíku, vodu, oxid uhelnatý apod.) pronikající ze spalovacího prostoru přes pístní kroužky do olejové vany, kde reagují s motorovým olejem a degradují ho. Výsledkem těchto interakcí je formování a tvorba škodlivých kyselin, kalů, sedlin, pryskyřičných úsad a chemické vyčerpání aditiv obsažených v oleji.

Dlouhodobá výkonnost:

Délka realizace testu na zkušební stolici se pohybuje řádově od několika minut po několik hodin. Tyto krátkodobé testy pochopitelně nejsou schopny určit, které složení bude nejlépe působit po 16.000 nebo 80.000 km za podmínek odpovídajících normálnímu i náročnému provozu.

Pro reálné změření účinnosti výrobku musí být proto provedeny i motorové zkoušky. Při těchto testech sloužících k výpočtu a určení hodnot produktu, je vhodné provádět laboratorní testy, vyvinuté v korelaci s provozními výkony. Motory se stabilizovanými výkony pracují v kalibrovaných zkušebnách simulujících možné podmínky provozu. Podmínky testů prováděné na cejchovaných přístrojích v autorizovaných nezávislých zkušebních laboratořích zajišťují, že prováděné zkušební metody mohou být libovolně opakovány a výsledky těchto zkoušek jsou nezaujatě interpretovány bez možnosti ovlivnění.

Proč tedy zkoušky na jednoduchých stolicích:

Výrobci používají těchto zkoušek nejen z ekonomických důvodů, ale i proto, že přece jen pomocí této metody lze získat některé indikace o výkonu přípravků ochrany motoru. Například výsledky jednoduchého kuličkového testu mohou obecně výrobci signalizovat, že produkt potřebuje další vývoj nebo naopak pozitivní výsledky dávají zelenou k zahájení cenově náročných motorových zkoušek.

Potenciální zneužití výsledků testů na jednoduchých stolicích:

Jak je uvedeno výše, výsledky jednoduchých testů nedokazují přesně, jak přípravky pro ochranu motorů v běžícím agregátu působí. S vědomím možných zneužití nebo zavádějících interpretací výsledků testů motorových ochran na zkušebních přístrojích je důležité rozhodnoutí, který produkt doporučit, případně koupit. Nebezpečí omylu a zneužití existuje, protože výrobci a prodejci někdy publikují tyto testy bez uznání jejich omezení. Např. předpokládejme tuto možnost: výrobce bude realizovat srovnávací kuličkový test na testovací stolici za účelem porovnání účinnosti různých přípravků pro ochranu motorů. Výsledky testů poté bude prezentovat zákazníkům, ovšem bez přesně vymezujícího vysvětlení. Taková prezentace výsledků pak může působit velice přesvědčivě, i když o skutečné účinnosti porovnávaných přípravků nevypovídá vůbec nic.

Další nebezpečí existuje při spoléhání se pouze na výsledky testů na zkušebních stolicích. Tyto testy prokázaly, že jisté typy antiotěrových aditiv, používaných v mechanických převodovkách a diferenciálech úspěšně snášejí extrémní tlaky. Na základě této informace je možno se domnívat že budou úspěšně působit i v motorech. Co tyto testy však neodhalují je skutečnost, že tato aditiva nemohou být v motorech použita, protože nevydrží podmínky panující v motoru a povedou k nežádoucímu otěru, ke vzniku kalů a pryskyřičných úsad a degeneraci těsnění.

Potřeba motorových zkoušek:

Obchodníci i koneční zákazníci mají právo a nárok na testy výrobků, které prodávají, doporučují a kupují. Musí mít však jistotu, že jsou tyto testy věrohodné - pouze výsledky nezávislých testů může výrobce poskytnou jako platný důkaz. Pro ochrany motorů jsou testy na zkušebních stolicích použitelným nástrojem, ale neposkytují skutečný důkaz o přesnosti působení výrobku v běžícím motoru. Proto pouze nezávislé motorové zkoušky adekvátně dokazují a zdůvodňují inzerovaná tvrzení o výkonnosti ochran motorů.

SLICK 50 Engine Treatment úspěšně absolvoval laboratorní i motorové zkoušky dle metodiky ASTM a specifikace API sekvence IIID, IIIE a VE (detailně popsáno v kapitole Ochranný vliv SLICKu 50 Engine Treatment).

Testy na zkušebních zařízeních

Základní výhodou testů na zkušebních zařízeních oproti náročným laboratorním motorovým zkouškám jsou jejich rychlost a nízké náklady. Průmyslem uznávané testy na zkušebních zařízeních (jako např. kulička s válečkem) mohou být skutečnými indikátory aktuálních výkonů maziv. Proto SLICK 50 prezentuje i tyto srovnatelné výkony.

Motorové zkoušky

SLICK 50 prokazatelně potvrzuje snížení opotřebení v motorech během startu i jejich chodu a to nejméně po dobu ujetí 80.000 km. Základem firemní politiky a jistoty zákazníků je skutečnost, že SLICK 50 je testován na nepoměrně vyšší úrovni než jsou testy na zkušebních zařízeních - jsou to nekompromisní motorové zkoušky prováděné v laboratořích sledovaných ASTM (American Society for Testing and Materials - Americká asociace pro testy a materiály).

SLICK 50 Engine Treatment je jediným výrobkem ze všech podobných motorových ochran testovaný tak rozsáhlým způsobem. Průběh a výsledky testů byly dokonce předloženy k posouzení SAE (Society of Automotive Engineers - Asociace automobilových inženýrů). Metodika testů, zkoušky a výsledky SLICKu 50 Engine Treatment, jediného dlouhodobě účinně působícího výrobku pro ošetření motorů, byly zveřejněny v publikaci SAE č. 941983 a mohou být na požádání poskytnuty.

Nejdůležitější je definice charakteristiky ošetření motoru ve vztahu k dlouhodobému ochrannému účinku v souladu s jeho jednoduchou a jednorázovou aplikací. SLICK 50 prokazuje, že pouze opakující se motorové zkoušky realizované v uznávaných laboratořích dokazují jeho skutečný účinek.

Reference:

1. Society of Automotive Engineers technical series publication # 770376: The Use of Simulant Devices to Evalue the Wear Performance of Multigraded Engine Oils. I.L. Goldblatt, Exxon Research and Engineering Company.

2. Society of Automotive Engineers technical series publication # 780599: Improved Fuel Economy Via Engine Oils. Walter E. Waddey, Harold Shaub, Joseph M. Pecorara, Exxon Research and Engineering Company: and Robert Carley, Exxon Company, U.S.A.

Kulička s válečkem testy

Tabulka zobrazuje normalizované výsledky několikrát opakovaných testů kuličky s válečkem. Srovnávají SLICK 50 Engine Treatment a některé ostatní produkty omezující tření s prvotřídním motorovým olejem API SH.

Prvotní test byl realizován s cílem stanovení antiotěrových vlastností vysoce kvalitního oleje. Veškeré výsledky jsou popsány v relaci k antiotěrovým vlastnostem motorového oleje specifikace API SH. Základní údaj pro hodnocení: olej = 1.0.

Následně byla provedena řada testů, každý v trvání dvou hodin, jejichž průměrné normalizované výsledky jsou uvedeny v tabulce. Testy jsou v souladu s průmyslovými protokoly viz. SAE Technical Publications # 770376 a # 780599.

Kulička s válečkem test Relativní otěr - výsledek
(průměrný, normalizovaný)
SLICK 50 Engine Treatment 0.92
motorový olej API SH 1.0 (základní údaj)
DuraLube 1.03
STP Engine Treatment 1.08
T-Plus Engine Treatment 1.16

Výsledek:

Na základě výše popsaného testu je SLICK 50 Engine Treatment prokazatelně jediným výrobkem ze skupiny motorových ochran demonstrujícím snížení otěru ve srovnání s prvotřídním motorovým olejem specifikace API SH.

ASTM Sekvence IIIE - srovnání s americkými a evropskými olejovými specifikacemi

Výkonová třída API SH/CD:

TEST SEA 10W/40 SAE 15W/40 SAE 15W/50
Sekvence IIID PROŠLA PROŠLA PROŠLA
Sekvence IIIE PROŠLA PROŠLA PROŠLA
Sekvence VE PROŠLA PROŠLA PROŠLA
CRC L-38 PROŠLO PROŠLO PROŠLO
Caterpillar 1G2 PROŠLO PROŠLO PROŠLO

Výkonová třída CCMC G4 a G5:

TEST SEA 10W/40 SAE 15W/40 SAE 15W/50
Sekvence IIID PROŠLA PROŠLA PROŠLA
Sekvence IIIE PROŠLA PROŠLA PROŠLA
Sekvence VE PROŠLA PROŠLA PROŠLA
CRC L-38 PROŠLO PROŠLO PROŠLO
MB M102E PROŠLO PROŠLO PROŠLO
Peugeot TU-3 PROŠLO PROŠLO PROŠLO

Požadavky ostatních výrobců motorů na výkony maziv:

TEST Rover RES.22
OL.G4
Rover RES.22
OL.PD2
GM
998-5755
GM
998-5705
GM
998-5706
Ford ESE
M2C153E
MB
P.226
Sekvence IIID x x x x x x x
Sekvence IIIE x
x x x x x
Sekvence VE x
x x x x x
CRC L-38 x
x x x x x
Caterpilllar 1H2 / 1G2

x x x x x
Fiat 132 x

Peugeot TU-3 x

MB M102E x

MB OM616
xx
VW Intercooled TD
x
Střihová stabilita x x
HT / HS x x


x
Odparnost x x


x
Kompatibilita s těsněním x x
Pěnivost x x x x x x
Objem sulfátového popela
xx
Obsah fosforu

x x x

Obsah zinku

x

Požadavky na kvalitu oleje - druhy a typy motorových zkoušek:

Specifikace API SH/CD:
Sekvence IIID určuje nízkoteplotní antikorozivní ochranné vlastnosti oleje.
S